KIMVietnam


CBTT_Thay đổi tên Công ty kể từ ngày 24/6/2020
24/06/2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty kể từ ngày 24/6/2020 như sau:

  1. Tên đầy đủ viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
  2. Tên đầy đủ viết bằng tiếng Anh: KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JSC
  3. Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
  4. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JSC
  5. Tên viết tắt: KIM

Tài liệu đính kèm: GPDC_Lan 6_24June20_signed

Trân trọng,

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ