KIMVietnam


(Tiếng Việt) Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ v/v cho phép nước ngoài nắm giữ 100% cổ phần Công ty HVCapital
Thursday November 7th, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Other News
KIMVietnam

25 Nguyen Co Thach, An Loi Dong ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84(28) 393 696 63
Fax: +84(28) 393 696 62

© KIM Vietnam Fund Management JSC Terms and Conditions | Contact Us